Strona główna

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Maryja!
Serdecznie witamy na stronie internetowej Rycerstwa Niepokalanej w Archidiecezji Krakowskiej.
kolbe-maryja 
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej”, w skrócie MI, od nazwy łacińskiej „Militia Immaculatae” to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941). Powstało 16 października 1917 roku w Rzymie „dla obrony Kościoła w imię Niepokalanej”. Członkowie Stowarzyszenia nazywają się rycerzami Niepokalanej, gdyż walczą pod przewodnictwem Maryi z „siłami ciemności”. Zatem Rycerstwo Niepokalanej czyni z pobożności maryjnej konkretną drogę do świętości.   Cel Rycerstwa Niepokalanej według św. Maksymiliana: „Naszym pierwszorzędnym celem jest zawsze nawrócenie i uświęcenie dusz, czyli zdobycie ich dla Niepokalanej”. „Ostatecznym celem MI jest chwała Boża i to nie tylko większa chwała Boża, ale jak największa”   Warunki przynależności do Rycerstwa Niepokalanej:
  1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
  2. Nosić Cudowny Medalik.
  3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.
   Środki, którymi posługuje się Rycerstwo Niepokalanej:
  1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

  1. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie godziwe środki na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia.
  2. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.